Haakon H. Jørgensen style=

Haakon H. Jørgensen

President Visepresident
Kjetil Nyhus style=

Kjetil Nyhus

President Past president
Per Olav Bendixen style=

Per Olav Bendixen

Sekretær
Yngvar Ellingsen style=

Yngvar Ellingsen

Sekretær
Håkan style=

Håkan

Kasserer
Karsten Reiersen style=

Karsten Reiersen

Kasserer
Thor Aage Gitmark style=

Thor Aage Gitmark

Past president
Dan Eilertsen style=

Dan Eilertsen

Klubbmester
Birger Gjertsen style=

Birger Gjertsen

Klubbmester
Bjørnar Olsen style=

Bjørnar Olsen

Styremedlem Styremedlem
Øystein Vellesen style=

Øystein Vellesen

Styremedlem Styremedlem